Grafen giver en indikation af hvilken ydeevne din brændeovn skal have.
Kvadratmeter dækker det areal, du forventer brændeovnen kommer til at varme op - ofte rummet, den står i og naborummene.
 

Hvordan varmen fordeler sig i din bolig, er en egenskab ved boligen, og noget, du selv ved mere om end nogen anden.
 

Har du varmeflytningsanlæg eller Genvex, får du rigtig god fordeling af varmen, men skal varmen gennem mange døråbninger, vanskeliggøres fordelingen

 

 

Valg af brændeovn

Det er vigtigt at du vælger en brændeovn, der passer til behovet og du undgår at anskaffe dig for stor en ovn.

For at opnå en korrekt forbrænding (brænde rent), skal der være min. 800 grader i brændkammeret. Er din ovn for stor (har for stort brændkammer), vil du ikke komme op på korrekt forbrændingstemperatur, hvilket betyder at din skorsten ikke trækker ordentligt og at din ovn soder. Du får sod på ruden og i skorstenen, og risikerer i værste fald en skorstensbrand.
 

Krav til kvalitet

Som i alle brancher, er også denne ”belastet” af dårlige produkter – ofte produkter, produceret i lande, der ikke er kendetegnet som producenter af kvalitetsprodukter, men alene ved at være billige. Prøvningsattest, Svanemærke og EN-godkendelse er ikke en sikkerhed for at kvaliteten er høj.

Vi har konsekvent fravalgt discountovnene – efter vores erfaring er kvaliteten for dårlig til at vi vil lægge navn til.
 

Krav til skorstenen

En typegodkendt brændeovn kræver (alt efter model) omkring 16 Pa (Pascal) i skorstenstræk, Får den det, sikrer typegodkendelsen at den altid vil kunne brænde korrekt, forudsat korrekt betjening i øvrigt.
 

Det, der får skorstenen til at trække, er termik: Varm lufts evne til at stige opad. Den varme luft i skorstenen kan kun komme fra det/de tilsluttede ildsteder. Er luften ikke varm nok, eller er ”rejsen” op gennem skorstenen ikke lang nok til at røgen kan få fart nok på, eller afkøles den for meget på turen op gennem skorstenen, opnår du ikke tilstrækkeligt træk.
 

Tidligere tiders brændeovne sendte meget mere varme ud i skorstenen end højeffektive, moderne brændeovne gør. Du vil derfor kunne opleve, at din nye brændeovn ikke ”trækker så godt som den gamle”. I så fald er det ikke din brændeovn, der er problemet men måske en kombination af at du ikke fyrer med høj nok temperatur, evt. sammen med at din skorsten bør forbedres. Løsningen kan være at forlænge din skorsten eller isætte skorstensforing.
 

Vi kan desværre ikke forudberegne skorstenstræk. Der er simpelt hen for mange faktorer, der spiller ind: Hvor meget varme tilføres fra ildstedet? – hvordan er skorstenen isoleret? – hvor lang er den? -. Omgivende tage, træer, bakker og lignende? – vindretning? – vindstyrke?
 

Hvis du bruger emhætte eller tørretumbler mens din brændeovn er i brug, kan du få trækproblemer, - brug af disse modarbejder skorstenstrækket.
 

Stålskorsten fra RANDRUP PEJSE i Rønde

Når vi beregner skorstene, gør vi det med udgangspunkt i reglerne i ”Bygningsreglement for Småhuse” således at kravene heri er opfyldt. Det udelukker ikke at du kan risikere at skulle forlænge din skorsten, da det jo, som nævnt tidligere, er umuligt at forhåndsberegnet skorstenstræk.
 

Godkendelse

Din skorstensfejermester skal godkende installationen inden du tager en nyinstalleret brændeovn/skorsten i brug.
 

Der skal medfølge en ”Prøvningsattest” når du køber en ny brændeovn. Den skal forevises skorstensfejermesteren til underskrivelse, og opbevares af dig i ovnens levetid.
 

Brændeovne uden Prøvningsattest må hverken sælges eller overdrages – hverken af professionelle eller private. Opstilles en ovn uden denne attest, vil skorstensfejermesteren ikke godkende installationen.
 

En godkendelse af en skorsten er en godkendelse af brandsikkerheden, iht. reglerne i ”Bygningsreglement for Småhuse”, og ikke en garanti eller sikkerhed for at skorstenen opfylder forudsætningerne for godt træk.
 

Garanti

Du har ALTID den sikkerhed, som købeloven giver dig. Derudover yder de fleste seriøse producenter en tillægsgaranti for fabrikationsfejl.
 

Rådgivning

Stil krav om kvalificeret rådgivning. Det er nu én gang lettere at håndtere eventuelle problemer inden de opstår, og med 35 års erfaring, har vi lidt ballast at trække på. Herudover har du altid mulighed for at spørge din skorstensfejermester til råds.
 

Fyre over om natten

Man kan ikke fyre over om natten og samtidig fyre korrekt.

Ved korrekt forbrænding vil din brændeovn yde mindst 2 Kw/t.

1 kg. Brugsklart brænde indeholder 3 Kw varme, hvilket vil sige at du mindst skal brænde 0,6 kg træ i timen, og da de fleste ovne ikke må indfyres med mere end 2-2,5 kg træ ad gangen ovenpå glødelaget, kan du altså max. Brænde i 3-4 timer på en indfyring.

Hvis man brænder over ved at træet ligger og ulmer, kommer ens hjem, tøj og omgivelser til at lugte af ”sur” brænderøg.